Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο Σουηδικός Επιχειρηματικός Τύπος για τον Ελληνικό Τουρισμό - Swedish Business Press for Greek Tourism


Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του κλάδου των επιχειρηματιών γύρω από τον τομέα ξενοδοχείων, εστιατορίων και διοργανωτών τουριστικών επισκέψεων, RESTAURATÖREN, δημοσιεύεται άρθρο της Nathalie Mervy- Manner, με τον τίτλο «Μείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία θα δώσει ώθηση στην οικονομία της Ελλάδας» και τον ακόλουθο υπότιτλο και περιεχόμενο:
«Η Ελλάδα επενδύει τις ελπίδες της για μια οικονομική ανάκαμψη, στον τουρισμό. Για να προσελκύσει τουρίστες και επενδυτές, μειώνει τον ΦΠΑ των ξενοδοχείων από 11% σε 6,5%».  
«Η Ελλάδα είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τον τουρισμό – ο οποίος αποτελεί το 15% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί περίπου 850.000 Έλληνες. Η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, που οδήγησε σε λιγότερα ταξίδια, έχει πλήξει ιδιαίτερα την εξαρτώμενη από τον τουρισμό Ελλάδα».

Παραθέτει, επίσης, τις δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου, προς την Wall Street Journal:
– «H κρίση ήταν ένα μάθημα για εμάς – σήμερα, όμως, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κατάστασης το επόμενο έτος».
-  «Τα δομικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού είναι γνωστά, η κυβέρνηση, όμως, κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, κάνει περισσότερα από ποτέ για τον τουρισμό». 


Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση μείωσε τον ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία από 11% σε 6,5% – πλησιάζοντας, έτσι, τον ΦΠΑ των χωρών που ανταγωνίζονται την Ελλάδα, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 5- 9%.

Η αρθρογράφος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος – ως εναλλακτικοί τουριστικοί προορισμοί – έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος της αγοράς τουριστών από τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Η αρθρογράφος, τέλος, αναφέρει ότι υπάρχουν σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού και  τη παρουσίαση νέων πτυχών της εικόνας της Ελλάδας, καθώς και σχέδια προσέλκυσης νέων ομάδων τουριστών από Ρωσία και Κίνα.

                               ---------------------------

In the weekly newspaper of industry and entrepreneurs in the hotels, restaurants and tourism area, RESTAURATÖREN, is published an article by Nathalie Mervy-Manner, entitled 'Reduction of VAT on hotels will boost the economy of Greece' and the following sub and content:
'Greece invests its hopes for an economic recovery in tourism. To attract tourists and investors, decreases in the hotel tax from 11% to 6.5%.
Greece is globally one of the countries most dependent on tourism - which is 15% of GDP and employs some 850,000 Greeks. The global economic crisis of recent years, resulting in fewer trips, has hit particularly dependent on tourism, Greece.
Last week, the government reduced the VAT on hotels from 11% to 6.5% - approaching, this way the VAT in countries competing Greece, which ranges from 5 to 9%. "

The writer states, among other things, that Turkey and Egypt - as an alternative tourist destinations - have absorbed much of the tourists market from Germany and Great Britain.

The writer finally noted that there are plans for the modernization of tourism and the introduction of new aspects of the image of Greece, and plans to attract new groups of tourists from Russia and China.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου